fredag 24 september 2010

Regeringsformen rimmar inte riktigt med Alliansen

Såhär lyder 7 §, 3 kap i Regeringsformen - en av våra grundlagar:

Mandaten fördelas mellan partier. Med parti avses varje sammanslutning eller grupp av väljare, som uppträder i val under särskild beteckning.

Alliansen uppträdde under just den särskilda beteckningen i både årets och 2006 års val. Och skulle därmed vara ett parti.
Konstigt då att Alliansen inte var valbar, att det inte fanns några röstsedlar märkta med Alliansens namn och att de inte hade nominerat medlemmar för att ta plats i riksdagen.

Hur fäller man fyra stora politiska partier när de bryter mot grundlagen?

Inga kommentarer: