tisdag 13 oktober 2009

Vill du komma i kontakt med din regering? Anmäl den.

Det var som jag misstänkte. Om man ska få Carl Bildt eller hans anställda att kommentera det arbete de utför, därför att det svenska folket valt dem att utföra det, måste man anmäla dem.

Det hade tagit ännu längre tid - än åtta-nio månader - att få ett svar från Utrikesdepartementet om inte Justitieombudsmannen hade tryckt på.

Det framgår av det beslut JO häromdagen skickade. Den bifogade tjänsteanteckningen lyder:
"Telefonsamtal med Arba Kokalari, politisk sakkunnig vid Utrikesdepartementet. Hon uppger att Lasse Francks brev ännu inte besvarats och att han heller inte lämnats några besked med anledning av brevet. Orsaken till detta är hög arbetsbelastning. Hon kommer nu omgående att tillställa Lasse Franck ett svar."

Först efter telefonsamtal från JO svarar UD.

JO skriver:
"Besvarandet av Lasse Francks brev har tagit ca nio månader. Detta är en alltför lång tid. Eftersom JO har upplysts om att brevet nu omgående ska besvaras saknas det dock skäl att vidta någon ytterligare åtgärd med anledning av anmälan."

Enligt förvaltningslagen ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Frågor från den enskilde ska besvaras så snart som möjligt. Om svar inte kan lämnas inom rimlig tid bör den enskilde få besked om att myndigheten mottagit brevet och om möjligt besked om beräknad tid för handläggning.

Återstår att se om jag får några besked angående mitt senaste brev till UD.

Under tiden funderar Israels regering på att kalla hem sin ambassadör från Sverige. En extremt kraftig markering som ska användas som svar på extremt fientliga uttalanden. Men enligt UD har vi i Sverige, som ni minns, en god relation med Israel. Från vår sida finns ingen anledning till några markeringar. Den israeliska regeringen består av idel hyvens prickar.

Att Israel nu är sura på Sverige beror på att Carl Bildt tycker att israeler och palestinier ska samarbeta kring Goldstonerapporten.
Goldstone är före detta chefsåklagare vid krigsförbrytartribunalerna i Rwanda och det forna Jugoslavien och en av världens mest erfarna folkrättsjurister. I sin rapport kommer han fram till att både Israel och Hamas åsidosatt krigets lagar. Hamas har skickat raketer till israeliska bostadsområden och Israel har genomfört attacker på civila palestinier och bombat avloppssystem och andra mål utan militär betydelse.

- Goldstone är antisemit, hävdar den israeliska regeringen.
Inte oväntat. Eftersom alla som har invändningar mot hur Israels regering beter sig konsekvent anklagas för att hata judar.
Premiärminister Netanyahu förklarar att hela fredsprocessen är över om FN tar upp Goldstones rapport till behandling.
Den killen har Carl Bildt och övriga Sverige en god relation till...

3 kommentarer:

Anonym sa...

Problemet är bara att detta är en nyhetsanka. Israel har aldrig kallat Goldstone för antisemit.

NEXT!

Lasse Franck sa...

Jag kan inte med absolut visshet uttala mig angående tidningsankan - jag har läst det i tidningen. (Men det verkar rimligt i det avseendet att Goldstone inte bara är jude - han är dessutom sionist, så israelerna borde egentligen välkomna honom som utredare.)

Men man kan åtminstone konstatera att israeliska statens företrädare menar att rapportörerna går längre än förintelseförnekarna. Israels nye ambassadör i USA, Michael Oren, skriverr i New Republic den 7/10 att rapporten "goes further than Ahmadinejad and the Holocaust deniers by stripping the Jews not only of the ability and the need but of the right to defend themselves" liksom att den "portrays the Jews as the deliberate murderers of innocents--as Nazis. And a Nazi state not only lacks the need and right to defend itself; it must rather be destroyed."
Och eftersom det är hans egna ord kan de knappast beskyllas för att ha någonting med fågelriket att göra.

Lasse Franck sa...

Dessutom kvarstår faktum att vice utrikesministern hotar med att kalla hem den svenske ambassadören.

Och att landets premiärminister hotar med att avblåsa fredsarbetet om FN behandlar rapporten.

Liksom att Goldstonerapportörerna inte fick utföra de inspektioner de ville i Israel - de fick inte ens resa genom Israel till Gaza.

Och så var det där med att 1387 palestinier, varav 320 barn, dödades i kriget - i jämförelse med nio israeliska soldater...