tisdag 27 april 2010

Länge leve den fria handeln, apartheid och Bildt-regimen

Att den nyliberala/stockkonservativa allians som nuförtiden leder vårt rike är ivriga förespråkare av den fria handeln - the free trade - är väl knappast någon hemlighet för någon.

Det är, om man får tro våra vördade ledare, inte bara det att handel är lönsamt - "handel är ett verktyg för fred och frihet", skriver Calle Bildts hantlangare Arba Kokalari på utrikesdepartementet i ett brev.
Den som följt den här bloggen minns eventuellt att jag brevväxlat med UD angående vårt lands affärer med vår vänstat Israel. Jag minns det knappt själv. Men förhoppningsvis minns vi alla att Israel förra julen dödade drygt 1 300 palestinier, varav en tredjedel barn, att de har byggt en mur så massiv att den får Berlinmuren att framstå som ett legobygge bara för att hålla palestinierna på plats, att de bygger bostäder åt sig själva på palestinsk mark, att de konsekvent förvägrar palestinierna rätt att röra sig, rätt att utbilda sig, rätt att utöva sin religion och så vidare och så vidare.

Ett par följdfrågor faller sig rätt naturliga:
Vilken fred och frihet är det Arba och Carl och alla andra moderater menar? Hur effektivt är egentligen det där verktyget de kallar "fri handel"?

Arba skriver också att "handel och främjande är en självklar del i utbytet med länder som vi har goda relationer med".
Men hon vill inte svara på hur den goda relationen med Israel ser ut. Vad är det Israel gör för oss?
Vad vi gör för dem är rätt uppenbart. Vi legitimerar deras övergrepp på det palestinska folket och har inga som helst invändningar - i alla fall inga som får några konsekvenser - mot dem.

Eventuellt minns den intresserade också att det tog UD drygt nio månader att svara på mitt brev och att jag var tvungen att blanda in en tredje part i vår brevväxling - Justitieombudsmannen - för att överhuvudtaget få något svar.
När jag skickade ett nytt brev, som svar på UD:s skrivelse, hade jag alltså inte förväntat mig någon ögonblicklig respons. Och någon sådan fick jag mycket riktigt inte.
Men efter en ny JO-anmälan kom det till slut ett nytt svar. Ett kortfattat:
"Utrikesdepartementet anser att du redan har fått svar på dina tidigare brev och vi har därmed ingen möjlighet att besvara fler följdfrågor."

Som medborgare i Alliansens Sverige är det alltså så att man för det första behöver anmäla sina företrädare för att de alls ska nedlåta sig till att kommunicera med en, för det andra har företrädarna ensamrätt och tolkningsföreträde när det gäller att bestämma huruvida en fråga är besvarad eller ej.
Enligt UD har UD alltså redan svarat på frågor som huruvida den israeliska staten bryter eller inte bryter mot folkrätten, hur UD definierar "goda relationer" och om det verkligen är UD:s mening att man ska hålla fast vid avtal som brutits av den andra parten.
Hur ser då UD:s redan levererade svar ut? Någon...?

I handelsavtalet mellan EU och Israel förutsätts det att ingendera parten bryter mot folkrätten. Det gör Israel. Israel har med andra ord brutit avtalet. Ändå fortsätter EU att handla med Israel. Varför? "Handel är ett verktyg för fred och frihet".
Har freden och friheten brett ut sig i Palestina och Israel som en följd av all den handel vi bedriver med den israeliska staten?
Nähä. Är det då kanske dags att sluta använda just det verktyget för fred och frihet och testa ett annat?
Bojkott till exempel.

Hur nöjd måste vår frihandlande regering inte vara med klanen Persson, styrelseordförande Stefan och hans son, VD:n Karl-Johan, i H&M:s ledning?
Samma dag som Israel beslutade att 1 600 nya bosättningar skulle byggas på den mark de ockuperar öppnade H&M sin första butik i apartheidlandet. Smakfullt.
Nu öppnas fler, svenskägda H&M-butiker i Israel. Handel är ett verktyg för fred och frihet. H&M bidrar till freden i mellanöstern och det palestinska folkets frihet.
Precis som Carl Bildt, Arba Kokalari och alla vi andra.

Det är hög tid att Sverige börjar bojkotta staten Israel och deras avskyvärda politik, att våra företrädare kräver att EU gör sammalunda och att vi alla slutar köpa våra kläder på H&M.

Idag spelar Yngwie Malmsteen i Tel Aviv. Tänk så fint det vore om han, liksom Carlos Santana och Gil Scott Heron, sköt upp sin konsert till dess att Israel började visa respekt för den internationella lagstiftningen...

Med hjälp av sådana demonstrationer kanske vi kommer lite närmare den fred och frihet vi alla önskar oss.

Inga kommentarer: