tisdag 11 maj 2010

Sverige ägnar sig än en gång åt medhjälp till förtryck och apartheid

När vi ändå är inne på absurditeter:
"Sverige välkomnar Estland, Israel och Slovenien till OECD".
VAD FAAN!!??? Som Stefan Sundström skulle ha sagt.

- Israel har en högt utvecklad och starkt internationaliserad ekonomi och är därför en naturlig partner i OECD. Ett OECD-medlemskap möjliggör en närmare dialog med Israel om bland annat ekonomisk politik, handel och investeringar och arbetsmarknadspolitik, säger handelsminister Ewa Björling.

Det är ingen hejd på hur undfallande eller blinda många av världens regeringar - inklusive vår egen - är när det kommer till just Israel. Den israeliska staten intar en särställning som helt accepterad och högt respekterad apartheidregim.
Moderaterna (och övriga borgerliga partier) har i evigheter babblat om att handeln med, och den svenska så kallat goda relationen till, Israel ger finfina möjligheter att påverka Israel till bättring när det gäller respekt för mänskliga rättigheter och internationell lagstiftning. Ändå blir det bara värre och värre för de palestinier som ockuperas och stängs in av den israeliska staten.

Enligt OECD:s konvention ska medlemsländerna:
* Dela synen på rättsstaten och respekten för de mänskliga rättigheterna.
* Bidra till fredliga och harmoniska relationer mellan världens folk.
* Bidra till att världshandeln expanderar på en icke-diskriminerande grund och enligt internationella förpliktelser.
* Reducera eller avskaffa hinder mot handels- och tjänsteutbyte.

Bara en riktig skojare kan påstå att Israel lever upp till dessa krav.
Den israeliska produktionen på ockuperade områden strider mot folkrätten. EG-domstolen har beslutat att varor från Västbanken inte får klassas som israeliska.
Den israeliska blockaden mot Gaza är en av världens mest långtgående och gör allt annat än att "reducera eller avskaffa hinder mot handelsutbyte".

För mig har det alltid varit fullständigt obegripligt - och oerhört hemskt - att omvärlden kunde tillåta den israeliska muren att byggas.
Men med beslutsfattare som dessa - som uppenbarligen helt struntar i internationella organisationers konventioner och inte fäster någon större uppmärksamhet vid de mänskliga rättigheterna eller folkrätten - är det väl kanske inte så mycket som egentligen borde vara obegripligt.

Fy fan.

1 kommentar:

Jajja sa...

Ja, det var faktiskt en av de mer absurda sakerna jag hört på länge!!! Man kan ju undra var det ska sluta - varför inte ett EU medlemsskap? Eller kanske rent av ett medlemsskap i Sverige. Det ligger ju ändå rätt nära..