torsdag 17 september 2009

Bildtshit - hur man blir och beter sig som framgångsrik politiker

Han svarade! Den store ledaren. Utrikesministern.
Ni minns kanske att jag skickade honom några frågor i januari?
Nej, det gör jag knappt själv heller.
Men igår, den 16 september - åtta månader senare, hade han i alla fall godheten att sända mig ett svar.
Han har inte skrivit det själv - det kan man ju inte begära med tanke på allt han har att stå i (tänk bara på all (traktamenterad) restid när han flänger jorden runt - vår välbetalde globetrotter). Istället har han bett sin trogne tjänare Arba Kokalari att författa en liten skrivelse, som jag alldeles strax ska återge i sin helhet.

Först ska jag bara konstatera att det inte tycks spela någon roll hur många påminnelser om sin ursprungliga fråga man skickar till Utrikesdepartementet - man får ändå inga svar. Inte förrän man skickar en anmälan till Justitieombudsmannen och klagar på den långa handläggningstiden. Då svarar UD.
Frågan är hur man gör om man faktiskt vill ha svar tämligen omgående. Skickar en anmälan till JO samtidigt med sitt ursprungliga ärende? Men vad är det då man anmäler?

Såhär skriver UD:
Tack för dina brev angående kriget i Gaza tidigare i år. Utrikesminister Carl Bildt har bett mig svara dig. Jag vill börja med att verkligen beklaga att svaret har dröjt.

En central skyldighet inom den internationella humanitära rätten (IHL) är att utreda eventuella krigsförbrytelser och ställa ansvariga till svars. I första hand är det parterna själva som har denna skyldighet. I andra hand, om parterna saknar möjlighet, kan det internationella samfundet bistå genom att tillsätta en internationell utredning.

Redan under den pågående väpnade konflikten framhöll Sverige vikten av att klarlägga eventuella brott mot IHL och de mänskliga rättigheterna. Det kan konstateras att flera utredningar har tillsats. Israels försvarsmakt har genomfört ett antal, dock huvudsakligen interna sådana.

Därtill har FN:s råd för mänskliga rättigheter också tillsatt en undersökningskommission. Denna kommission ska undersöka båda parternas eventuella brott mot IHL och de mänskliga rättigheterna under konflikten.

FN genomförde också en intern utredning, den s.k. Board of Inquiry, vars uppdrag var att utreda skador och dödsfall i anslutning till FN:s anläggningar och verksamhet. För närvarande finns därutöver inga planer om att upprätta någon form av tribunal för de palestinska områdena.

Det är viktigt att brott mot IHL utreds. Det internationella samfundet förväntar sig att parterna uppfyller sin folkrättsliga skyldighet att utreda och utkräva ansvar för eventuella brott mot IHL. Sverige och EU delar denna förväntan.

Med vänliga hälsningar
Arba Kokalari
Utrikesdepartementet


Nu undrar man ju hur länge det kommer att dröja innan jag får svar på mitt svar...
Och om UD:s brev verkligen är kvalificerat att kallas "svar". Hur många av de frågor jag ställde i januari blir besvarade?

Hur kan det komma sig att konflikten mellan Israel och Palestina är till synes omöjlig att lösa?
Hur kommer det sig att omvärlden inte ser till att bättring sker? Varför gör inte vi det?
Vad händer nu? Hur pålitlig/bräcklig/stabil är vapenvilan? Tror ni att den kommer att vara? Eller när tror ni att den bryts? Av vem?
Vilka konsekvenser kommer det att få för deras nation?

Varför fortsätter vi att handla med en sådan regim? Varför ska vi inte sätta ner foten och säga att "nu är det nog" - vi vägrar ha med er att göra? Vi vill inte att stater som er, som beter sig så som ni gör, ska vara med i vår europeiska gemenskap där vi idrottar och sjunger schlagers tillsammans. Visst borde vi väl säga så? Varför inte? Varför ska vi fortsätta pumpa in pengar i en sådan stat? Vi ser ju hur de använder pengarna...

EU:s handelsavtal med Israel är redan brutet - av Israel, i och med deras brott mot folkrätten. Varför ska vi då hålla vår del av avtalet och fortsätta att handla med dem?
Kommer våra representanter - ni - att avbryta samarbetet med Israel?
Vad har ni för svar och besked att ge oss?


Ganska många frågor.
Och den enda UD besvarar är väl "vad händer nu?" En fråga som känns lite inaktuell, eftersom den ställdes i januari.

Kokalari har alla förutsättningar att gå långt.
Som politikerbroiler är det nämligen ytterst viktigt att man klarar av ett par saker.
Man ska inte vara rädd för att tungan antar en obehagligt brun nyans till följd av fraterniserande med företagsledare och utländska kolleger (från västvärlden - eller av västvärlden omhuldade länder).
Och man måste behärska konsten att pladdra utan att svara. Våga inse att det finns skäl till att man själv tillhör de stora ledarna medan övriga medborgare inte gör det. De ska inte - och kan inte - förstå allt som stora ledare ägnar sig åt. Alltså måste man som stor ledare få ägna sig åt det ifred. Man ska göra det men inte tala om det.
Vad man ägnar sig åt? Det stora ledare ägnat sig åt i alla tider. Att sko sig själva, sina familjer och sina polare på andras bekostnad. Att öka avståndet mellan de stora ledarna och alla andra. Packet.

Tack, Carl.

1 kommentar:

Lasse Franck sa...

Svaret kommer för övrigt från en lätt besynnerlig e-postadress: ud-a-ark-kvartersarkiv-brunkhuvudet@foreign.ministry.se
En strategi i kampen mot terrorismen?