fredag 4 juni 2010

Vilka bildbevis ljuger inte?

Sedan världskrigen har man arbetat med modifierade - och helt fabricerade - bildbevis. Med tanke på den tekniska utvecklingen och informationshastigheten dröjer det inte länge förrän vi verkligen har det som i Wag the Dog.
Även denna gång kan man diskutera vilka bilder som ljuger.

Pierre Schoris synpunkter, som gammal chef för fredsoperationer i FN:s namn, är också läsvärda.

Inga kommentarer: