onsdag 26 augusti 2009

Skriv på! För yttrandefrihet - mot Israels regering!

Här bör man sätta en signatur!

Israels reaktioner på Donald Boströms artikel i Aftonbladet är sanslösa. De begär att regeringen ska ta avstånd från artikeln. Vilket säger en del om den israeliska pressfriheten - tydligen är det normalt att regeringen lägger sig i vad tidningarna skriver.

Det är det dessbättre inte i Sverige. Och vår regering tar inte avstånd från artikeln (som för övrigt inte innehåller någonting märkligt - och inte ens om den hade gjort det hade det varit ett regeringsärende).

Men Carl Bildt säger ändå:
"Det är hälsosamt att vi i det svenska samhället är mer medvetna om den känslighet som kan finnas i andra länder vad gäller opinionsyttringar i vårt eget land. Det säger jag utan att försöka lägga band på debatten. Men i denna globaliserade tid kräver detta också ett mått av ansvarstagande."

Bildt försöker med andra ord lägga band på debatten och ljuger när han påstår att han inte gör det.

Vad Bildt borde göra är följande:

1) Tala om för Israel att deras syn på tryckfrihet är förlegad och totalitär.

2) Ta avstånd från det uttalande regeringens förlängda arm i Israel - i form av ambassadör Elisabet Borsiin Bonnier - kommit med: "Artikeln är lika chockerande och motbjudande för oss svenskar som den är för israeliska medborgare. Vi delar den bedrövelse som den israeliska regeringen, medier och den israeliska allmänheten uttryckt".

3) Ta avstånd från partikamraten och EU-parlamentarikern Gunnar Hökmarks påståenden om att Donald Boströms artikel i princip inte skiljer sig från tysk nazipropaganda och att Aftonbladet i och med publiceringen "tar steget in i en krets av tidningar och publikationer som tillhört och tillhör mörkrets krafter".

Vi kräver att våra folkvada representanter, vår regering, gör det!

2 kommentarer:

Tony sa...

Skriva på för yttrandefriheten som readn finns? Varför?

Har du inte redan läst att Boström hittat på hela historien om att familjen sagt något om organ stölder? Familjen dementerar detta, klart och tydligt.

Regeringarna i sverige har ofta lagt sig i vad som som skrivs i tidningar. Varför skulle inte Bildt få göra det? För att han är höger politiker?

Vilken meningslös namninsamling.

Lasse Franck sa...

Men Tony...

Rosenbaums erkännande, som var upphovet till artikeln, skulle alltså vara ett påhitt?
För att stötta anti-semitismen och ytterligare sprida judeföraktet, antar jag?

Att Liebermann och övriga israeliska regeringsmedlemmar börjar gasta om anti-semitism är så sagolikt fånigt. Att en massa svenska skribenter håller med vittnar om att de inte borde ha anställningar på de stora dagstidningarna. Att regeringsföreträdare håller med är frukansvärt pinsamt.

Som representant för Sverige, och vår yttrandefrihet, bör Bildt förklara det fr israelerna. Och för sin anställda ambassadör. Som inte heller borde vara anställd där hon är.